Nyheter

Nyhet/03 apr 2024

Born Advokater har biträtt Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) i samband med förvärv av 18 fastigheter i Jönköping och Linköping för 713 miljoner

Emilshus har förvärvat 16 fastigheter i Jönköping och två fastigheter i Linköping med en total uthyrningsbar area om 65 290 kvm och en genomsnittlig å...

Läs mer
Nyhet/27 mar 2024

Born biträder Rocker AB (publ) och dess majoritetsägare i försäljningen till Nordiska kreditmarknadsaktiebolaget (publ)

Born Advokater har agerat som juridisk rådgivare åt Rocker AB (publ), och dess majoritetsägare, i samband med försäljningen av Rocker AB (publ) till N...

Läs mer
Nyhet/20 mar 2024

Born klättrar på Chambers Europes ranking

Chambers Europe rankar de bästa advokaterna och advokatbyråerna i Europa. I fredags kom det senaste resultatet. Med stor glädje, stolthet, och tack...

Läs mer
Nyhet/19 mar 2024

Born biträder Catena AB (publ) vid riktad nyemission om 2,1 miljarder kronor

Born Advokater har agerat som juridisk rådgivare åt börsnoterade Catena AB (publ) vid dess riktade nyemission. Genom emissionen ger bolaget ut 4 660 3...

Läs mer
Nyhet/07 mar 2024

Born Advokater vinner framgång i ett uppmärksammat mål gällande villkor i företagsförsäkring

Svea hovrätt har i dom den 27 februari 2024 i mål T 8949-21 bifallit en försäkringstagarens talan mot sitt försäkringsbolag gällande tolkning av försä...

Läs mer
Nyhet/23 feb 2024

Born biträder SFF vid obligationsemissioner om sammanlagt knappt en miljard kronor i februari

Born Advokater har agerat som legal rådgivare åt Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) i samband med två obligationsemissioner i februari 2024, med ...

Läs mer
Nyhet/23 feb 2024

Born har framgångsrikt företrätt Hedin Bil i hovrätten

Born Advokater har företrätt Hedin Bil-koncernen i en kommersiell tvist med två utländska bilhandlare angående fordran avseende överlåtelse av ett stö...

Läs mer
Nyhet/20 feb 2024

Born Advokater har biträtt White Pearl Technology Group AB i samband med frivilligt offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Ayima Group AB (publ)

Born Advokater har biträtt White Pearl Technology Group AB (”WPTG”) i samband med frivilligt offentligt uppköpserbjudande som WPTG offentliggjort avse...

Läs mer
Nyhet/16 jan 2024

Born biträder Lifeclean International AB (publ) vid partnerskaps- och distributionsavtal med Arxada AG

Born Advokater har biträtt Lifeclean International AB (publ) vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market, vid bolagets ingående av partner...

Läs mer
Nyhet/11 jan 2024

Born är Sveriges bästa advokatbyrå att jobba på!

Vi har för andra året i rad blivit certifierad enligt Great Place to Work Institutes internationella ranking. Med hela 93% i s.k. Trust Index gör det ...

Läs mer
Nyhet/02 jan 2024

Ny partner på Born

Born Advokater har utsett Jan Öhgren till ny partner från och med den 1 januari 2024. Jan började på byrån 2017 och ingår i Borns arbetsgrupp för k...

Läs mer
Nyhet/14 dec 2023

Born biträder LifeClean International AB (publ) i riktade emissioner av konvertibler och aktier

Born Advokater biträder LifeClean International AB (publ), vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market, vid riktade nyemissioner av såväl ...

Läs mer
Nyhet/23 nov 2023

Born Advokater biträder den oberoende budkommittén i Götenehus Group AB (publ) i samband med offentligt uppköpserbjudande från EHF AB

EHF AB, som är den enskilt största ägaren i Götenehus Group AB (publ) (”Götenehus”), har den 16 november 2023 lämnat ett ovillkorat offentligt uppköps...

Läs mer
Nyhet/10 nov 2023

Born biträder Svensk FastighetsFinansiering vid obligationsemission om sammanlagt 164 Mkr

Born Advokater har agerat som legal rådgivare åt Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) i samband med en obligationsemission i november, med en samma...

Läs mer
Nyhet/17 okt 2023

Born Advokater har biträtt Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) i samband med budpliktsbud avseende samtliga aktier i Backaheden Fastighets AB (publ)

Born Advokater har biträtt Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) som efter uppkommen budplikt offentliggjorde ett kontant offentligt uppköpserbjudand...

Läs mer
Nyhet/21 sep 2023

Born Advokater har biträtt Backaheden Fastighets AB (publ) i förvärv av fyra fastigheter för cirka 150 MSEK som finansieras genom bl.a. en företrädesemission om cirka 111 MSEK

Born Advokater har biträtt Backaheden Fastighets AB (publ), listat på Spotlight Stock Market, i samband med förvärv av fyra fastigheter för cirka 150 ...

Läs mer
Nyhet/07 aug 2023

Born Advokater har biträtt ByggPartner Gruppen AB (publ) i samband med en företrädesemission om cirka 279 MSEK

Born Advokater har biträtt ByggPartner Gruppen AB (publ), listat på Nasdaq First North Premier Growth Market, i samband med en företrädesemission. ...

Läs mer
Nyhet/31 jul 2023

Born biträder Catena AB (publ) vid låneavtal med Nordiska Investeringsbanken om 430 miljoner kronor grön finansiering.

Born Advokater har agerat som juridisk rådgivare åt börsnoterade Catena AB (publ) vid dess upptagande av en ny kreditfacilitet om 430 Mkr säkerställd ...

Läs mer
Nyhet/09 jul 2023

Hållbar biodling för miljö och ekologisk mångfald

Born Advokater sponsrar en företagsbikupa på Norrvikens trädgårdar i Båstad där ca 80 000 bin huserar och bidrar till en hållbar utveckling....

Läs mer
Nyhet/26 jun 2023

Born Advokater har biträtt Hedin Mobility Group i samband med en potentiell emission av företagsobligationer om upp till 1 500 miljoner kronor

Born Advokater har biträtt Hedin Mobility Group i samband med en potentiell emission av företagsobligationer om upp till 1 500 miljoner kronor...

Läs mer
Nyhet/12 jun 2023

Born Advokater har biträtt Nischer Properties AB (publ) i samband med en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 26,5 MSEK

Born Advokater har biträtt Nischer Properties AB (publ), listat på Nordic SME på Nordic Growth Market, i samband med en företrädesemission. Företrädes...

Läs mer
Nyhet/05 maj 2023

Born Advokater legal rådgivare till Nivika Fastigheter AB (publ) i samband med riktad nyemission om 750 MSEK

Born Advokater har biträtt Nivika Fastigheter AB, listat på Nasdaq Stockholm, i samband med en riktad nyemission av B-aktier om totalt cirka 750 miljo...

Läs mer
Nyhet/27 apr 2023

Born Advokater rankade av Legal 500 EMEA

Born är oerhört stolta och glada att vara rankade av Legal 500 inom Real Estate (fastighetsrätt) och Dispute Resolution (tvistlösning). ...

Läs mer
Nyhet/20 apr 2023

Born är återigen rankade hos Chambers and Partners 2023

Chambers & Partners är ett av världens främsta oberoende rankinginstitut vars syfte är att ranka advokater och advokatbyråer i Europa baserat på djupg...

Läs mer
Nyhet/17 apr 2023

Born har biträtt säljarna vid avyttring av Hyrpoolen till Renta

Born Advokater har biträtt säljarna vid avyttring av Hyrpoolen till Renta Sweden AB. Hyrpoolen har varit verksamma inom maskinuthyrning i 34 år. Bolag...

Läs mer
Nyhet/24 feb 2023

Born har biträtt Stenhus Fastigheter vid avyttring av fastigheter för 706 mkr

Born Advokater har biträtt Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) vid avyttringen av 13 fastigheter, indirekt genom en bolagsaffär, till ett sammanlag...

Läs mer
Press/22 feb 2023

Born Advokater har företrätt Glommen & Lindberg vid förvärv av fastigheten Barnhusväderkvarnen 22

Born Advokater har företrätt Glommen & Lindberg vid förvärv av fastigheten Barnhusväderkvarnen 22. ...

Läs mer
Nyhet/06 feb 2023

Born Advokater är exklusiv samarbetsparter till The Ocean Race

Den 15 januari gick startskottet för den 14:e upplagan av The Ocean Race. Nio välkända internationella seglingsmetropoler får besök under seglingen, s...

Läs mer
Press/31 jan 2023

Born biträder LifeClean International AB (publ) vid riktad nyemission

Born Advokater har framgångsrikt biträtt LifeClean International AB (publ), vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market, vid riktad nyemis...

Läs mer
Nyhet/01 dec 2022

Born Advokater - a Great Place to Work®!

Born Advokater har som en av få advokatbyråer blivit certifierade som en mycket bra arbetsplats enligt Great Place to Works Institutes internationella...

Läs mer
Press/30 nov 2022

Born biträder Catena AB (publ) vid riktad nyemission om 1 642 miljoner kronor

Born Advokater har agerat som juridisk rådgivare åt börsnoterade Catena AB (publ) vid dess riktade nyemission. Emissionen beslutades av Catenas styrel...

Läs mer
Press/07 nov 2022

Born Advokater har biträtt Stenhus Fastigheter 1 AB vid förvärvet av Garraway Estate AB

Born Advokater har biträtt Stenhus Fastigheter 1 AB vid förvärvet av Garraway Estate AB. ...

Läs mer
Press/12 okt 2022

Born Advokater har biträtt Stenhus Fastigheter vid avyttring av tingshuset i Karlstad till Albér Fastigheter

Born Advokater har företrätt Stenhus Fastigheter vid avyttringen av fastigheten Örnen 4 i Karlstad till Albér Fastigheter. ...

Läs mer
Press/10 okt 2022

Born Advokater bland de ledande fastighetsjuristerna

Tidningen FASTIGHETSvärlden har offentliggjort sin årliga sammanställning över de advokatbyråer som varit inblandade i de största svenska fastighetstr...

Läs mer
Press/10 okt 2022

Born Advokater har varit legal rådgivare till VO2 Cap Holding AB (publ) i samband med förvärvet av Borg & Owilli AB

Born Advokater har biträtt VO2 Cap Holding AB (publ) i samband med förvärvet av samtliga aktier i Borg & Owilli AB. ...

Läs mer
Press/09 sep 2022

Born biträder Svenska Handelsfastigheter vid uppdatering av MTN prospekt

Born har i september 2022 biträtt Svenska Handelsfastigheter vid uppdateringen av grundprospektet för deras MTN-program om 5 000 Mkr. Genom ett tilläg...

Läs mer
Press/17 aug 2022

Born Advokater har biträtt Aros Bostadsutveckling AB i samband med förvärv av drygt 1 500 byggrätter från Alm Equity AB

Born Advokater har biträtt Aros Bostadsutveckling AB i samband med förvärv av drygt 1 500 byggrätter från Alm Equity AB. Köpeskillingen för byggrättsp...

Läs mer
Press/02 jun 2022

Born rådgivare till Stenhus Fastigheter i samband med listbyte till First North Premier

Born Advokater har varit legal rådgivare till Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) i samband med bolagets listbyte från Nasdaq First North Growth Ma...

Läs mer
Press/10 maj 2022

Born biträder Svensk FastighetsFinansiering vid obligationsemissioner om sammanlagt 440 Mkr i maj

Born Advokater har agerat som legal rådgivare åt Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) (SFF) i samband med två obligationsemissioner av bolaget unde...

Läs mer
Press/26 apr 2022

Born Advokater har varit legal rådgivare till VO2 Cap Holding AB (publ) i samband med förvärvet av Livewrapped AB.

Born Advokater har biträtt VO2 Cap Holding AB (publ) i samband med förvärv av samtliga aktier i Livewrapped AB. ...

Läs mer
Press/25 apr 2022

Born Advokater har varit legal rådgivare till Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) i samband med offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Randviken Fastigheter AB (publ).

Budet offentliggjordes den 19 april 2022, innan börsens öppnande, och genom budet erbjuds aktieägare i Randviken en kombination av aktier i Stenhus Fa...

Läs mer
Press/30 mar 2022

Born biträder Catena AB (publ) vid riktad nyemission

Born Advokater har agerat som juridisk rådgivare åt börsnoterade Catena AB (publ) vid dess riktade nyemission av aktier av bolaget. Emissionen som ske...

Läs mer
Nyhet/22 mar 2022

Born är rankade i Chambers and Partners Europe 2022

Vi är oerhört stolta och glada över att Chambers and Partners Europe 2022 har rankat oss inom kategori fastigheter som ledande advokatbyrå samt tre ...

Läs mer
Press/28 feb 2022

Born biträder Svensk Fastighetsfinansiering vid obligationsemissioner om sammanlagt 1,1 MDR i februari

Born Advokater har agerat som legal rådgivare åt Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) (SFF) i samband med två obligationsemissioner av bolaget unde...

Läs mer
Press/11 feb 2022

Born Advokater har biträtt ägarna i West Security Group AB vid avyttring till Secits Holding

Born Advokater har företrätt befintliga ägare i Westra Security Group, tillika säljarna, vid avyttring av samtliga aktier i Westra Security Group AB t...

Läs mer
Press/01 feb 2022

Emilshus förvärvar för 170 mkr och öppnar för expansion utanför Småland

Born Advokater har biträtt Emilshus AB (publ) i förvärv av fyra industrifastigheter i Halmstad samt förvärv av en industri/lagerfastighet i Jönköping ...

Läs mer
Press/24 jan 2022

Stenhus köper äldreboende i Vallentuna

Born Advokater har biträtt Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) i förvärv av fastighetsbolaget med fastigheten Stångberga 4:4 i Vallentuna innehålla...

Läs mer
Press/27 dec 2021

Born rådgivare till VO2 Cap Holding AB i företrädesemission

Born Advokater har biträtt VO2 Cap Holding AB:s (publ) vid genomförandet av kapitalanskaffning genom företrädesemission. Företrädesemissionen blev myc...

Läs mer
Press/23 dec 2021

Revelop V. förvärvar fastighet av Västsvensk Logistik AB

Born Advokater har biträtt Revelop vid förvärv av Västsvensk Logistiks fastighet, Hästägaren 3 i Mölndal, för en köpeskilling baserad på ett fastighet...

Läs mer
Press/21 dec 2021

Born har företrätt Kvalitena AB (publ) i kommersiell tvist

Born Advokater har framgångsrikt företrätt Kvalitena AB (publ) i kommersiell tvist...

Läs mer
Press/08 dec 2021

Born biträdde Svenska Handelsfastigheter vid förvärv i Borås

Born Advokater har biträtt Svenska Handelsfastigheter vid förvärv av handelsfastighet i Knalleland i Borås....

Läs mer
Press/02 dec 2021

Born biträdde Backahill vid försäljning av Cernelle

Born Advokater har biträtt Backahill Utveckling vid försäljningen av samtliga aktier i Aktiebolaget Cernelle. Backahill har under november ingått avta...

Läs mer
Press/26 nov 2021

Born rådgivare till VO2 Cap Holding AB i förvärv av AdProfit samt företrädesemission

Born Advokater har varit legal rådgivare till VO2 Cap Holding AB (publ) i förvärvet av AdProfit AB. Köpeskillingen uppgår till en fast köpeskilling om...

Läs mer
Press/25 nov 2021

Born rådgivare till Qlosr Group i riktade nyemissioner

Born Advokater har varit legal rådgivare till Qlosr Group AB (publ) i två stycken riktade nyemissioner om sammanlagt 57,5 MSEK. Teckningskursen i emis...

Läs mer
Press/23 nov 2021

Born rådgivare till Stenhus Fastigheter i budet på Halmslätten

Born Advokater har varit legal rådgivare till Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) i det offentliga uppköpserbjudandet avseende samtliga aktier i H...

Läs mer
Press/16 nov 2021

Born rådgivare för Oscar Properties vid emission av obligationer i dotterbolag

Born Advokater har varit legal rådgivare åt Oscar Properties Holding AB (publ) i samband med dotterbolaget HL18 Property Portfolio AB (publ):s utgivan...

Läs mer
Press/11 nov 2021

Born rådgivare till Boet Bostad vid riktad nyemission

Born Advokater har varit legal rådgivare åt Boet Bostad Holding AB (publ) i samband med en riktad nyemission av aktier till ett antal välrenommerade i...

Läs mer
Press/11 nov 2021

Born biträdde Backahill vid försäljning av andel i SkiStar

Born Advokater har biträtt Backahill AB vid bolagets försäljning av samtliga aktier i SkiStar AB (publ). Bolagets aktier i SkiStar såldes i sin helhet...

Läs mer
Press/04 nov 2021

Born biträdde Hedin Bil vid inlösen av obligationslån

Born Advokater har biträtt Hedin Bil AB (publ) vid förtidsinlösen av utestående obligationslån om 1 500 MSEK. Varje obligation kommer att lösas in mot...

Läs mer
Press/02 nov 2021

Born biträdde Emilshus vid obligationsemission

Born Advokater har biträtt Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) vid en emission av obligationer om 50 MSEK genom en utökning av Emilshus obligationslå...

Läs mer
Press/27 okt 2021

Born rådgivare till Hedin-koncernen vid nyemission och omstrukturering

Born Advokater har agerat legal rådgivare åt Hedin-koncernen vid en riktad nyemission samt omstrukturering. Genom den riktade nyemissionen om 3 570 MS...

Läs mer
Press/22 okt 2021

Born biträdde Oscar Properties vid notering av obligationer i dotterbolag

Born Advokater har varit legal rådgivare åt Oscar Properties Holding AB (publ) i samband med notering av obligationer utgivna av dotterbolaget Valerum...

Läs mer
Press/22 okt 2021

Born rådgivare för Oscar Properties vid utfärdande av obligationer i dotterbolag

Born har varit legal rådgivare åt Oscar Properties AB (publ) vid utfärdande av seniora säkerställda obligationer i dotterbolaget Goldcup 100804 AB....

Läs mer
Press/22 okt 2021

Born biträdde Oscar Properties vid justering av obligationsvillkor

Born Advokater har biträtt Fastighetsbolaget Oscar Properties Holding AB (publ) vid justering av villkor för utestående obligationslån i dotterbolaget...

Läs mer
Press/21 okt 2021

Stenhus Fastigheter förvärvar sju fastigheter för ca 47 MSEK

Born Advokater har biträtt Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) i förvärv av sammanlagt sju fastigheter. Del av köpeskillingen regleras genom nyemit...

Läs mer
Press/19 okt 2021

Slättö genomför affär med ambitionen att bygga minst 4000 gröna bostäder

Born Advokater har biträtt Slättö i en gemensam affär ihop med SIBS, där de i gemensamt bolag ämnar bygga minst 4 000 gröna bostäder till ett färdigst...

Läs mer
Press/19 okt 2021

Emilshus förvärvar fastigheter för 422 mkr

Born Advokater har biträtt Emilshus i förvärv av fastigheter i Småland. Emilshus har tecknat avtal om förvärv av fastigheter i Värnamo och Växjö till ...

Läs mer
Press/18 okt 2021

Stenhus Fastigheter förvärvar 5 fastigheter till ett värde av 195 MSEK

Born Advokater har biträtt Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) i förvärv av fyra fastigheter samt en utvecklingsfastighet. Förvärven finansieras me...

Läs mer
Press/15 okt 2021

Born biträdde Kiwa Certifications vid förvärv av Valiguard

Born Advokater har biträtt Kiwa Certification AB (”bolaget”) vid förvärv av Valiguard AB. Bolaget förvärvar samtliga aktier i Valiguard AB från ägarbo...

Läs mer
Press/15 okt 2021

Stenhus Fastigheter investerar totalt 170 MSEK i Uppsala

Born Advokater har biträtt Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) i förvärv av en utvecklingsfastighet i Uppsala som är uthyrd enligt ett 15-årigt tri...

Läs mer
Press/06 okt 2021

Born biträdde Fabege vid förvärv av SHH Bostad

Born Advokater har biträtt Fabege AB (publ) vid bolagets förvärv av samtliga aktier i SHH Bostad AB. Köpeskillingen uppgick till 880 MSEK och SHH blir...

Läs mer
Press/05 okt 2021

Oscar Properties Holding AB genomför ett förvärv i Skåne för totalt 110 miljoner

Oscar Properties Holding AB (publ) har tillträtt ett fastighetsförvärv för totalt 110 miljoner kronor som offentliggjordes den 22 april 2021. ...

Läs mer
Press/04 okt 2021

Slättö och ägarfamiljen bakom Stadium skapar Herstadberg Logistics

Born Advokater har biträtt Slättö Förvaltning AB i en affär ihop med Ulf och Bo Eklöf Invest AB där de skapat ett joint venture för att utveckla ett n...

Läs mer
Press/01 okt 2021

Born rådgivare till Swedbank inför noteringen av Emilshus på First North

Born har varit legal rådgivare åt Swedbank AB (publ) i rollen som Sole Global Coordinator och Bookmaker...

Läs mer
Press/01 okt 2021

Born rådgivare vid Amastens förvärv i Katrineholm

Born Advokater har varit legal rådgivare åt Amasten Fastighets AB (publ) vid förvärv av fastighet i centrala Katrineholm. Förvärvsavtalet omfattar 15 ...

Läs mer
Press/28 sep 2021

Born rådgivare till Bioservo Technologies nyemission

Born har varit legal rådgivare till Bioserve Technologies AB (publ) i samband med en riktad nyemission till den befintliga ägaren Adrigo Asset Managem...

Läs mer
Press/28 sep 2021

Born rådgivare till Athanase Innovation vid riktad nyemission

Born Advokater har varit legal rådgivare åt Athanase Innovation AB (publ) i samband med en riktad nyemission till ett antal professionella investerare...

Läs mer
Press/20 sep 2021

Born biträdde Svenska Handelsfastigheter vid uppdatering av MTN prospekt

Born Advokater har biträtt LSTH Svenska Handelsfastigheter AB vid uppdatering av grundprospektet för bolagets MTN-program. Uppdateringen innebär att b...

Läs mer
Press/17 sep 2021

Oscar Properties förvärvar industrifastighet i Lidköping

Born Advokater har biträtt Oscar Properties Holding AB (publ) i förvärvet av en nyproducerad industrifastighet i Lidköping. Vid tillträde av fastighet...

Läs mer
Press/14 sep 2021

Born rådgivare vid Svensk FastighetsFinansierings obligationsemittering

Born Advokater har varit legal rådgivare åt Svensk FastighetsFinansiering AB vid en obligationsemission...

Läs mer
Press/09 sep 2021

Born rådgivare vid Amastens fastighetsförvärv i Köping

Born Advokater har varit legal rådgivare åt Amasten Fastighets AB (publ) vid förvärv av hyresfastighet från privat fastighetsägare....

Läs mer