Born biträdde Emilshus vid obligationsemission

Born Advokater har biträtt Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) vid en emission av obligationer om 50 MSEK genom en utökning av Emilshus obligationslån inom ett rambelopp om 500 MSEK.

Obligationerna emitterades till en kurs om 101,710 procent och fulltecknades snabbt. Slutligt förfall för obligationerna är i december 2022.

Ansvariga från Born:
Ansvarig delägare var Jonas Gombrii. Teamet bestod i övrigt av biträdande juristen Gustav Björndahl.