Born Advokater har företrätt Glommen & Lindberg vid förvärv av fastigheten Barnhusväderkvarnen 22

Born Advokater har företrätt Glommen & Lindberg vid förvärv av fastigheten Barnhusväderkvarnen 22 som ligger intill Tegnérlunden i korsningen Teknologgatan och Upplandsgatan i Stockholm. Fastigheten uppfördes 1966 och har de senaste åren inrymt Hotell Tegnérlunden. Säljare var Immanuelskyrkans fastighetsbolag Probitas.

Ansvariga från Born:
Ansvarig delägare var Erik Borgblad.
Teamet bestod i övrigt av advokat Mica Hultgren samt biträdande juristerna Fredrik Anstrin och Linn Brandt.