Born Advokater har biträtt Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) i samband med förvärv av 18 fastigheter i Jönköping och Linköping för 713 miljoner

Emilshus har förvärvat 16 fastigheter i Jönköping och två fastigheter i Linköping med en total uthyrningsbar area om 65 290 kvm och en genomsnittlig återstående hyrestid om 5,1 år. Årligt hyresvärde uppgår till 65 miljoner kronor. Säljare är fastighetsbolaget Corem Property Group AB.

Läs pressmeddelande här.

Ansvariga från Born:
Ansvarig partner var Erik Borgblad. Teamet bestod i övrigt av advokaten Linnea Torbjörnsson.