Välkommen till
Born Advokater

Professionalism & kreativitet

Born är en boutiquebyrå där våra klienters affärsintresse är vårt fokus. Vi biträder våra klienter i samtliga delar av affären, från strukturfrågor och due diligence till förhandling, finansiering samt vid behov av tvistlösning.

Vi är lösningsorienterade och resultatdrivna advokater. Vårt arbetssätt kännetecknas av kreativitet, pragmatiska råd och hög servicegrad. Vår juridiska rådgivning knyts alltid till klientens behov, kommersiella utmaningar och affärsmål. För oss på Born är professionalism en kombination av expertkunskap, kreativitet och effektiva råd. Vi vill hjälpa våra klienter att springa ännu snabbare och komma ut som vinnare.

Vi vill jobba med specialister och Borns advokater är landets främsta när det gäller att kombinera juridisk spetskompetens med bred affärsförståelse. Hos Born får vi också ett brinnande engagemang och driv.

Expertis

På Born har vi samlat all expertis för att bistå dig som klient med dina affärer. Vi biträder dig som ägare, köpare, säljare, utvecklare, entreprenör, bank, investerare eller emittent genom hela affären.

Medarbetare

Välkommen till en boutiquebyrå där du från första dagen blir en viktig och synlig del av vårt team. Vi ställer höga krav på dig liksom du kan göra på oss. Här arbetar du i en snabbrörlig och klientnära organisation där service och affärssinne samt excellens i kvalitet och genomförande i kombination med kreativ juridisk problemlösning är det som gör att våra klienter lyckas uppnå sina högt ställda affärsmål.

Aktuellt

-

Born Advokater har biträtt Aros Bostadsutveckling AB i samband med förvärv av drygt 1 500 byggrätter från Alm Equity AB. Köpeskillingen för byggrättsportföljen uppgår till 1 465 miljoner kronor och betalning sker mot en kombination av stamaktier, preferensaktier och konvertibler i Aros Bostadsutveckling AB.

-

Born Advokater har varit legal rådgivare till Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) i samband med bolagets listbyte från Nasdaq First North Growth Market till premiumsegmentet Nasdaq First North Premier Growth Market.