Välkommen till
Born Advokater

Professionalism & kreativitet

Born är en specialistbyrå där våra klienters affärsintresse är vårt fokus. Vi biträder våra klienter i samtliga delar av affären, från strukturfrågor och due diligence till förhandling, finansiering samt vid behov av tvistlösning.

Vi är lösningsorienterade och resultatdrivna advokater. Vårt arbetssätt kännetecknas av kreativitet, pragmatiska råd och hög servicegrad. Vår juridiska rådgivning knyts alltid till klientens behov, kommersiella utmaningar och affärsmål. För oss på Born är professionalism en kombination av expertkunskap, kreativitet och effektiva råd. Vi vill hjälpa våra klienter att springa ännu snabbare och komma ut som vinnare.

Vi vill jobba med specialister och Borns advokater är landets främsta när det gäller att kombinera juridisk spetskompetens med bred affärsförståelse. Hos Born får vi också ett brinnande engagemang och driv.

Expertis

På Born har vi samlat all expertis för att bistå dig som klient med dina affärer. Vi biträder dig som ägare, köpare, säljare, utvecklare, entreprenör, bank, investerare eller emittent genom hela affären.

Medarbetare

Välkommen till en specialistbyrå där du från första dagen blir en viktig och synlig del av vårt team. Vi ställer höga krav på dig liksom du kan göra på oss. Här arbetar du i en snabbrörlig och klientnära organisation där service och affärssinne samt excellens i kvalitet och genomförande i kombination med kreativ juridisk problemlösning är det som gör att våra klienter lyckas uppnå sina högt ställda affärsmål.

Aktuellt

-

Born Advokater har agerat som juridisk rådgivare åt Rocker AB (publ), och dess majoritetsägare, i samband med försäljningen av Rocker AB (publ) till Nordiska kreditmarknadsaktiebolaget (publ). Nordiska och säljarna förväntar sig att tillträde kan ske i maj eller början av juni 2024 förutsatt att samtliga villkor för tillträde uppfyllts.

-

Chambers Europe rankar de bästa advokaterna och advokatbyråerna i Europa. I fredags kom det senaste resultatet. Med stor glädje, stolthet, och tacksamhet mot förtroendet som våra klienter visar oss, kan vi konstatera att Born placerar sig på nivå Band 3 och att Erik Borgblad avancerade som rankad jurist till Band 2 medan Jan Litborn och Pontus Kågerman fortsatt är rankade som Senior Statespeople.