En kreativ specialistbyrå med fokus på affärer

Born är en specialistbyrå inom fastighetsrätt, finansiering, företagsöverlåtelser, kapitalmarknad och tvistlösning. Våra jurister har lång och dokumenterad erfarenhet av att bistå flera av Nordens största företag men även startups och snabbväxande mindre och medelstora företag.

Med en rad utmärkelser i ryggen och genom att ha biträtt i några av Sveriges största fastighetstransaktioner under en lång rad av år ser vi oss som en aktiv och drivande del av fastighetsbranschens utveckling.

Vårt arbetssätt kännetecknas av kreativ och pragmatisk rådgivning med hög servicegrad, där vår juridiska rådgivning kopplas nära till våra klienters kommersiella utmaningar och behov. Vi är lösningsorienterade och resultatdrivna och ser juridiken som ett verktyg att uppnå våra klienters högst ställda affärsmål. För oss på Born är professionalism en kombination av kunskap, kreativitet, engagemang och affärsförståelse. Vi vill hjälpa våra klienter att springa ännu snabbare och komma ut som vinnare.

Nyckelord

Vi har skapat Born för att motsvara dina högst ställda förväntningar på professionalitet, service och unika lösningar utifrån dina affärsutmaningar. Vi arbetar med klienter som är ledande inom sina respektive branscher och som ställer höga krav på sina leverantörer, inklusive oss. Vi har särskilt stor erfarenhet av att jobba med entreprenörsdrivna fastighetsbolag och ser oss som en aktiv och drivande del av fastighetsbranschens utveckling.

Våra nyckelord är:

– Professionalism
– Kreativitet
– Kommersiell förståelse
– Engagemang

En stolt historia

Born etablerades 2021, men vår historia går betydligt längre tillbaka i tiden än så. Verksamheten har bedrivits i samma bolag under drygt 30 år, från mitten av 90-talet som en självständig enhet inom en rikstäckande svensk advokatfirma. Born Advokater bildades genom att hela Stockholmskontoret bröt sig loss från den större byrån för att nyetablera sig under eget varumärke. Beslutet togs för att renodla vår profil och möta marknadens stigande krav på specialisering inom affärsjuridik och i synnerhet transaktioner, samt för att ge oss och våra medarbetare de bästa förutsättningarna för att fortsätta utveckla det vi är bäst på.

Karriär

Hos oss får du arbeta med stora, spännande och komplexa uppdrag redan från första dagen. Detta gör du tillsammans med erfarna och engagerade seniora delägare och andra erfarna jurister för att gemensamt leverera högkvalitativ juridisk rådgivning och nytta till våra klienter.

Hållbarhet på Born

Hållbarhet är en nyckelfråga för oss på Born, såväl i relationen till våra klienter som inom vår egen organisation. Vi tänker långsiktigt när det gäller våra kunders affär och att kunna bidra till deras värdeskapande för samtliga intressenter. Och vi värnar en god arbetsmiljö och modernt ledarskap för våra egna medarbetare.

Nyheter