Stenhus köper äldreboende i Vallentuna

Born Advokater har biträtt Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) i förvärv av fastighetsbolaget med fastigheten Stångberga 4:4 i Vallentuna innehållande äldreboende.

Transaktionen är villkorad av att ett 15-årigt hyresavtal tecknas med vårdoperatören. Delar av förvärvet finansieras med aktier.Fastigheten kompletterar och stärker Stenhus bestånd inom segmentet offentliga fastigheter i region Stockholm. Totalt omfattar fastigheten cirka 50 lägenheter och är på cirka 3.495 kvm lokaler. Tillträde är beräknat till sista februari eller så snart hyresavtalet med vårdoperatören är tecknat.

Ansvariga från Born:
Ansvarig delägare var Erik Borgblad.
Teamet bestod i övrigt av biträdande juristen Soroosh Ehsanzamir.