Born Advokater har biträtt ByggPartner Gruppen AB (publ) i samband med en företrädesemission om cirka 279 MSEK

Born Advokater har biträtt ByggPartner Gruppen AB (publ), listat på Nasdaq First North Premier Growth Market, i samband med en företrädesemission. Företrädesemissionen blev övertecknad och mot bakgrund av det stora intresset beslutade styrelsen i ByggPartner Gruppen AB (publ) att genomföra en riktad emission om cirka 20 MSEK, innebärandes att bolaget tillförts totalt cirka 300 MSEK före kvittning samt före transaktionskostnader. I samband med företrädesemissionen upprättades och publicerades ett prospekt för sekundäremissioner som godkänts av Finansinspektionen.

ByggPartner Gruppen AB (publ) är en börsnoterad byggkoncern med verksamhet inom byggentreprenad och byggservice. Koncernen är indelad i segmenten ByggPartner, Åhlin & Ekeroth samt Flodéns, tre byggföretag med stark lokal förankring.

Ansvariga från Born:
Ansvarig delägare var Erik Borgblad och Johan Stridbeck.
Teamet bestod i övrigt av advokat/specialist counsel Jan Öhgren, advokat Erica Juhlin samt biträdande jurister Soroosh Ehzansamir, Jakob Axelsson, David Westermark, Ludvig Filhm, Fabian Padmo och Anton Andersson