Jan Öhgren

Advokat, Specialist Counsel
Kontakt

Telefon: +46 72 563 01 97
Mail: [email protected]
LinkedIn: Länk

Profil

Jan har varit på byrån sedan 2017 och arbetar främst med kapitalanskaffningar och finansiering, innefattande även företagsobligationer, samt med publik M&A och med bolagsrättsliga frågor med koppling till dessa områden. Jan arbetar nästan uteslutande med noterade bolag.

Karriär

Specialist Counsel, Advokat, Born Advokater, 2023–
Advokat, Born Advokater, 2021–2023
Advokat, Glimstedt, 2019–2021
Biträdande jurist, Glimstedt, 2017–2019
Tingsnotarie, Solna tingsrätt, 2015–2017

Verksamhetsområden
Utbildning

Juristexamen, Stockholms Universitet, 2015
M.Sc. (Econ.), Hanken Svenska Handelshögskolan, 2008

Språk

Svenska
Engelska
Finska

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2019