Jan Öhgren

Specialist Partner / Advokat
Kontakt

Telefon: +46 72 563 01 97
Mail: [email protected]
LinkedIn: Länk

Profil

Jan Öhgren har varit på byrån sedan 2017 och arbetar främst med kapitalanskaffningar och finansiering, innefattande även företagsobligationer, samt med publik M&A och med bolags- och börsrättsliga frågor med koppling till dessa områden, däribland bolagsstyrnings- och informationsgivningsfrågor.

Jan har också erfarenhet av börsnoteringar och offentliga uppköpserbjudanden, både från budgivar- och målbolagssidan, och han biträder regelbundet klienter med underhandskontakter och framställningar till Aktiemarknadsnämnden samt med kontakter med olika handelsplatser. Jan är även van vid att leda bolagsstämmor i egenskap av stämmoordförande i såväl noterade som onoterade bolag.

Karriär

Delägare, Born Advokater, 2024–
Specialist Counsel, Advokat, Born Advokater, 2023–2024
Advokat, Born Advokater, 2021–2023
Advokat, Glimstedt, 2019–2021
Biträdande jurist, Glimstedt, 2017–2019
Tingsnotarie, Solna tingsrätt, 2015–2017

Verksamhetsområden
Utbildning

Juristexamen, Stockholms Universitet, 2015
M.Sc. (Econ.), Hanken Svenska Handelshögskolan, 2008

Språk

Svenska
Engelska
Finska

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2019