Born biträder Lifeclean International AB (publ) vid partnerskaps- och distributionsavtal med Arxada AG

Born Advokater har biträtt Lifeclean International AB (publ) vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market, vid bolagets ingående av partnerskaps- och exklusivt distributionsavtal av Lifecleans desinfektionsprodukter med det globala företaget Arxada AG, med huvudkontor i Schweiz. Avtalet möjliggör för LifeClean att utvidga sin distribution och nå nya marknader, vilket kommer att främja företagets tillväxt och utveckling. Partnerskapet ger Arxada exklusiva rättigheter att kommersialisera och distribuera Lifecleans desinfektionsprodukter inom den europeiska hälso- och sjukvårdssektorn i Europeiska unionen, Schweiz, Storbritannien, Nordirland och Ukraina. Born Advokater är stolta över att ha fått förtroendet att stödja Lifeclean International AB i denna viktiga affär.

Till pressmeddelandet.

Ansvariga från Born:
Ansvarig delägare var Jonas Gombrii.
Teamet bestod i övrigt av delägare Jan Öhgren samt biträdande jurist Jakob Axelsson.