Born biträder SFF vid obligationsemissioner om sammanlagt knappt en miljard kronor i februari

Born Advokater har agerat som legal rådgivare åt Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) i samband med två obligationsemissioner i februari 2024, med en sammanlagd emissionslikvid om 988 000 000 kronor, inom bolagets MTN-program. Obligationerna har tvåårig löptid och ges ut till en marginal om 3-månaders Stibor + 1,35%. Obligationerna är säkerställda med bl.a. pant i fastigheter och emissionerna var kraftigt övertecknade.

Ansvariga från Born:
Ansvariga delägare var Jonas Gombrii. 
Teamet bestod i övrigt av advokat Erica Juhlin och biträdande juristerna Jakob Axelsson och Anton Andersson.