Born Advokater har varit legal rådgivare till VO2 Cap Holding AB (publ) i samband med förvärvet av Borg & Owilli AB

Born Advokater har biträtt VO2 Cap Holding AB (publ) i samband med förvärvet av samtliga aktier i Borg & Owilli AB. Den totala köpeskillingen för aktierna uppgår till högst cirka 117,5 miljoner kronor och består av en fast del om cirka 55 miljoner kronor samt en tilläggsköpeskilling om maximalt 62,5 miljoner kronor. Av den fasta delen kommer cirka 35 miljoner kronor att betalas kontant och 20 miljoner kronor i form av nyemitterade aktier i VO2. Tillträde skedde den 7 oktober 2022.

Ansvariga från Born:
Ansvarig delägare var Erik Borgblad.
Teamet bestod i övrigt av biträdande jurist Jakob Axelsson och Erica Juhlin.