Born Advokater har biträtt Nischer Properties AB (publ) i samband med en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 26,5 MSEK

Born Advokater har biträtt Nischer Properties AB (publ), listat på Nordic SME på Nordic Growth Market, i samband med en företrädesemission. Företrädesemissionen blev övertecknad, innebärandes att bolaget tillförts totalt cirka 26,5 MSEK före transaktionskostnader.

Nischer Properties AB (publ) är ett fastighetsutvecklingsbolag med fokus på nischade konceptboenden i stor- och universitetsstäder.

Ansvariga från Born:
Ansvarig delägare var Erik Borgblad.
Teamet bestod i övrigt av advokat/specialist counsel Jan Öhgren samt biträdande jurister Jakob Axelsson.