Born Advokater har biträtt Hedin Mobility Group i samband med en potentiell emission av företagsobligationer om upp till 1 500 miljoner kronor

En emission av seniora icke-säkerställda företagsobligationer i svenska kronor, med rörlig ränta och en volym om upp till 1 500 miljoner kronor kan komma att ske med förbehåll för, bland annat, rådande marknadsförhållanden. Investerarmöten kommer att anordnas med start den 26 juni 2023.

Den potentiella emissionslikviden avses användas för att finansiera allmänna bolagsändamål, inklusive förvärv och investeringar.

Ansvariga från Born:
Ansvarig delägare var Johan Stridbeck och Jonas Gombrii.
Teamet bestod i övrigt av biträdande jurist Fredrik Anstrin.