Hållbar biodling för miljö och ekologisk mångfald

Honungsbin utför varje år ekosystemtjänster för miljarder och är en av de viktigaste pollinerare som finns. Born Advokater sponsrar en företagsbikupa på Norrvikens trädgårdar i Båstad där ca 80 000 bin huserar och bidrar till en hållbar utveckling. Honungen från Norrviken dessutom är en delikatess som tas fram med hjärta och själ och därför smakar fantastiskt.