Born Advokater – a Great Place to Work®!

Born Advokater har som en av få advokatbyråer blivit certifierade som en mycket bra arbetsplats enligt Great Place to Works Institutes internationella standard.

Great Place to Work® certifiering är den enda certifieringen av goda arbetsplatser i Sverige och den mest använda medarbetarundersökningen i världen. Certifieringen är baserad på Great Place to Work© Institutes globala standard för vad som kännetecknar en god arbetsplats och är ett bevis på att de anställda upplever en mycket hög grad av trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap inom organisationen.

– Vi är oerhört glada över denna certifiering, som varit ett delmål i arbetet sen vi bildade Born för ett år sedan. Att ständigt utvärdera oss själva och sträva efter att bli bättre som arbetsgivare är naturligt för oss. Arbetet i vår bransch ställer höga krav på våra anställda och det är en särskild styrka att vi är en riktigt bra och trivsam arbetsplats, vilket Great Place to Works certifiering är ett bevis på, säger Jan Litborn, Managing Partner på Born.

Till Great Place To Work.