Born rådgivare till Qlosr Group i riktade nyemissioner

Born Advokater har varit legal rådgivare till Qlosr Group AB (publ) i två stycken riktade nyemissioner om sammanlagt 57,5 MSEK. Teckningskursen i emissionerna har fastställts genom ett s.k. accelererat bookbuilding-förfarande.

Den första riktade emissionen blev kraftigt övertecknad och tillför bolaget 49,5 MSEK. Tecknare i emissionen utgörs av ett antal kvalificerade och välrenommerade investerare.

Styrelsen för Qlosr Group har därutöver beslutat om en riktad nyemission, till samma teckningskurs, som kräver bolagsstämmans godkännande. Extra bolagsstämma för att godkänna den andra riktade nyemissionen kommer hållas den 15 december 2021.

Ansvariga från Born:
Ansvarig delägare var Erik Borgblad. Teamet bestod i övrigt av advokaten Jan Öhgren samt biträdande juristerna Erica Juhlin och Jakob Axelsson.