Born biträdde Svenska Handelsfastigheter vid uppdatering av MTN prospekt

Born Advokater har biträtt LSTH Svenska Handelsfastigheter AB vid uppdatering av grundprospektet för bolagets MTN-program.

Uppdateringen innebär att bolaget kan fortsätta utgivandet av obligationer under programmet, vilket har en total ram om 5 000 MSEK. Grundprospektet för obligationsemissionerna har en giltighetstid om tolv månader från och med Finansinspektionens godkännande.

Ansvariga från Born:
Ansvarig delägare var Johan Stridbeck. Teamet bestod i övrigt av advokaten Jan Öhgren och biträdande juristen Beatrice Suomela.