Born biträder Catena AB (publ) vid riktad nyemission

Born biträder Catena AB (publ) vid riktad nyemission om drygt 2 mdr i samband med anskaffande av ny storägare och partner.

Born Advokater har agerat som juridisk rådgivare åt börsnoterade Catena AB (publ) vid dess riktade nyemission av aktier av bolaget. Emissionen som skedde utan rabatt mot börskurs, medför en utspädning om 9,9 % och tillför bolaget över 2,1 miljarder kronor, för dess fortsatta expansion som Sveriges största bolag inom logistikfastigheter.

Emissionen riktas till logistik- och fastighetsbolaget WDP (Warehouses de Pauw NV) som är ett börsnoterat bolag inom logistikfastigheter i Europa. Emissionen blir en inledning av bolagens strategiska samarbete som ger potential inom bland annat hållbarhet och projektutveckling på den europeiska logistikfastighetsmarknaden.

WDPs verkställande direktör Joost Uwents föreslås som nästa steg väljas in i Catenas styrelse i samband med bolagets årsstämma.

Ansvariga från Born:
Ansvariga delägare var Jan Litborn och Jonas Gombrii.
Teamet bestod i övrigt av advokat Jan Öhgren och biträdande jurist David Westermark.