Born rådgivare till VO2 Cap Holding AB i företrädesemission

Born Advokater har biträtt VO2 Cap Holding AB:s (publ) vid genomförandet av kapitalanskaffning genom företrädesemission. Företrädesemissionen blev mycket lyckosam och övertecknades med en anslutningsgrad om ca 145,2 procent.

Ansvariga från Born:
Ansvarig delägare var Erik Borgblad.
Teamet bestod i övrigt av advokat Jan Öhgren samt biträdande jurist Erica Juhlin