Born rådgivare till Stenhus Fastigheter i budet på Halmslätten

Born Advokater har varit legal rådgivare till Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) i det offentliga uppköpserbjudandet avseende samtliga aktier i Halmslätten Fastighets AB (publ).

Budet offentliggjordes den 23 november 2021, innan börsens öppnande, och genom budet erbjuds aktieägare i Halmslätten fyra nya aktier i Stenhus Fastigheter, plus 50 SEK kontant, för varje befintlig aktie i Halmslätten. Acceptfristen för erbjudandet förväntas inledas omkring den 1 februari 2022 och avslutas omkring den 1 mars 2022. Erbjudandet är föremål för sedvanliga villkor.

Ansvariga från Born:
Ansvarig delägare var Erik Borgblad. Teamet bestod i övrigt av advokaten Jan Öhgren samt biträdande juristerna Erica Juhlin, Gustav Björndahl och Jakob Axelsson.