Born Advokater har biträtt Aros Bostadsutveckling AB i samband med förvärv av drygt 1 500 byggrätter från Alm Equity AB

Köpeskillingen för byggrättsportföljen uppgår till 1 465 miljoner kronor och betalning sker mot en kombination av stamaktier, preferensaktier och konvertibler i Aros Bostadsutveckling AB. Avtalet är villkorat av bl.a. stämmobeslut och godkännande av finansiärer.

Länk till pressmeddelande: https://arosbostad.se/investerare/pressmeddelanden/#pressmeddelanden

Ansvariga från Born:
Ansvarig delägare var Erik Borgblad.
Teamet bestod i övrigt av advokaterna Linnea Torbjörnsson och Jan Öhgren samt biträdande juristerna Anton Andersson, Soroosh Ehsanzamir, David Westermark och Fredrik Anstrin.