Born biträder Svensk FastighetsFinansiering vid obligationsemission om sammanlagt 164 Mkr

Born Advokater har agerat som legal rådgivare åt Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) i samband med en obligationsemission i november, med en sammanlagd emissionslikvid om 164 000 000 kronor, inom bolagets MTN-program. Obligationen har en tvåårig löptid och ges ut till en marginal om 3-månaders Stibor + 1,65%. Obligationerna är säkerställda med bl.a. pant i fastigheter.

Ansvariga från Born:
Ansvarig delägare var Jonas Gombrii.
Teamet bestod i övrigt av advokat Erica Juhlin samt biträdande jurist Anton Andersson