Born Advokater har biträtt Stenhus Fastigheter vid avyttring av tingshuset i Karlstad till Albér Fastigheter

Born Advokater har företrätt Stenhus Fastigheter vid avyttringen av fastigheten Örnen 4 i Karlstad till Albér Fastigheter. Försäljningen görs via en bolagsaffär där det underliggande fastighetsvärdet uppgår till ca 196 MSEK före avdrag för latent skatt.

Ansvariga från Born:
Ansvarig delägare var Erik Borgblad.
Teamet bestod i övrigt av biträdande jurist Mica Hultgren och Linn Brandt.