Born biträder LifeClean International AB (publ) vid riktad nyemission

Born Advokater har framgångsrikt biträtt LifeClean International AB (publ), vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market, vid riktad nyemission om cirka 28 mkr före emissionskostnader. Emissionen beslutades av bolagets styrelse enligt bemyndigande från årsstämman.

Emissionen riktades till ett antal professionella investerare och medför en utspädning om 7,2 % och tillför bolaget likvider för dess fortsatta tillväxt inom PFAS-sanering som ställer krav på förstärkning av rörelsekapital och en utökad säljstyrka. Eminova Partners Corporate Finance AB agerade finansiell rådgivare i nyemissionen.

Ansvariga från Born:
Ansvarig delägare var Jan Litborn.
Teamet bestod i övrigt av advokat/specialist counsel Jan Öhgren, advokat Erica Juhlin och biträdande jurist Jakob Axelsson.