Slättö genomför affär med ambitionen att bygga minst 4000 gröna bostäder

Born Advokater har biträtt Slättö i en gemensam affär ihop med SIBS, där de i gemensamt bolag ämnar bygga minst 4 000 gröna bostäder till ett färdigställt värde om cirka 10 miljarder kronor.

I dag offentliggörs den första affären i Slättö Sveaviken Bostad AB (”Slättö Sveaviken”) – ett joint venture till lika delar ägt av Slättös kommande fond Slättö Value Add II och SIBS dotterbolag Sveaviken Bostad. Affären omfattar åtta projekt om 1 700 lägenheter i Storstockholm och Mälardalen med ett färdigställt värde om cirka 5 miljarder kronor.

Tack vare SIBS effektiva produktionsprocess förväntas samtliga projekt vara klara inom tre år och bedöms ha ett värde om cirka 5 miljarder kronor vid färdigställande. Samtliga bostäder inom samarbetet möter höga ambitioner inom energieffektivitet och kommer att kunna hållbarhetscertifieras.

Ansvariga från Born:
Ansvarig delägare var Erik Borgblad. Teamet bestod i övrigt av advokaten Mica Hultgren samt biträdande juristen Felicia ten Heggeler.