Born rådgivare till Boet Bostad vid riktad nyemission

Born Advokater har varit legal rådgivare åt Boet Bostad Holding AB (publ) i samband med en riktad nyemission av aktier till ett antal välrenommerade investerare.

Emissionen omfattade 1 471 850 nya aktier motsvarande en total teckningslikvid om 76,5 MSEK före emissionskostnader. Likviden kommer att användas för att accelerera bolagets tillväxt genom investeringar i nya och befintliga hyresrättsprojekt, och bolaget siktar på en börsnotering inom 12-24 månader.

Ansvariga från Born:
Ansvarig delägare var Erik Borgblad. Teamet bestod i övrigt av advokaten Jan Öhgren samt biträdande juristerna Erica Juhlin och Jakob Axelsson.