Emilshus förvärvar fastigheter för 422 mkr

Born Advokater har biträtt Emilshus i förvärv av fastigheter i Småland. Emilshus har tecknat avtal om förvärv av fastigheter i Värnamo och Växjö till ett fastighetsvärde om 422 mkr med ett totalt årligt hyresvärde om 31,8 mkr.

I Värnamo har Emilshus avtalat om förvärv av en industri-/lagerfastigheter med en uthyrbar area om 33 400 kvm och Hilding Anders som hyresgäst. I Växjö har Emilshus avtalat om förvärv av en industri-/lagerfastigheter med en uthyrbar area om 41 200 kvm och Spaljisten AB som hyresgäst. Säljare av båda fastigheterna är Niam.

Totalt årligt hyresvärde för fastigheterna uppgår till 31,8 mkr och genomsnittlig återstående avtalslängd är 20,1 år. Fastigheterna som är fullt uthyrda planeras tillträdas under fjärde kvartalet 2021.

Ansvariga från Born:
Ansvarig delägare var Erik Borgblad. Teamet bestod i övrigt av advokaten Mica Hultgren samt biträdande juristen Felicia ten Heggeler.