Born Advokater har biträtt Backaheden Fastighets AB (publ) i förvärv av fyra fastigheter för cirka 150 MSEK som finansieras genom bl.a. en företrädesemission om cirka 111 MSEK

Born Advokater har biträtt Backaheden Fastighets AB (publ), listat på Spotlight Stock Market, i samband med förvärv av fyra fastigheter för cirka 150 MSEK från Hedin Group AB som finansieras genom en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 111 MSEK samt via senior bankfinansieringen för resterande del av förvärvet.

I samband med företrädesemissionen upprättades och publicerades ett prospekt för sekundäremissioner som godkänts av Finansinspektionen.

Fastighetsportföljen inkluderar fastigheterna Skövde Macken 2, Varberg Drönaren 1, Getinge-Brogård 2:16 och Enköping Hagalund 1:27. Fastighetsportföljen består av moderna bilanläggningsfastigheter som tillsammans omfattar cirka 10 217 kvadratmeter uthyrbar area där byggnaderna är uppförda utefter hyresgästernas verksamhet och behov. Fastigheterna är belägna på strategiskt viktiga lägen för hyresgästernas verksamhet i motorvägsnära lägen.

Backaheden Fastighets AB utvecklar och förvaltar ändamålsenliga lokaler i samarbete med sina hyresgäster och långsiktigt stödjer dessa i sin dagliga verksamhet. Målsättningen är att samtliga hyresgästers verksamhet skall fungera så effektivt som möjligt.

Ansvariga från Born:
Ansvarig delägare var Erik Borgblad.
Teamet bestod i övrigt av advokat/specialist counsel Linnea Torbjörnsson och Jan Öhgren samt biträdande jurister Linn Brandt, Jakob Axelsson, Ludvig Filhm och Anton Andersson