Born biträder Rocker AB (publ) och dess majoritetsägare i försäljningen till Nordiska kreditmarknadsaktiebolaget (publ)

Born Advokater har agerat som juridisk rådgivare åt Rocker AB (publ), och dess majoritetsägare, i samband med försäljningen av Rocker AB (publ) till Nordiska kreditmarknadsaktiebolaget (publ). Nordiska och säljarna förväntar sig att tillträde kan ske i maj eller början av juni 2024 förutsatt att samtliga villkor för tillträde uppfyllts.

Rocker och Nordiska erbjuder finansiella produkter som bygger på egenutvecklade teknologiska plattformar vilka genom affären nu får möjlighet att kopplas samman till förmån för bättre kundupplevelser och ett bredare utbud av tjänster.

Ansvariga från Born:
Ansvariga partners var Erik Borgblad och Jan Öhgren.