Born biträder Catena AB (publ) vid riktad nyemission om 1 642 miljoner kronor

Born Advokater har agerat som juridisk rådgivare åt börsnoterade Catena AB (publ) vid dess riktade nyemission. Emissionen beslutades av Catenas styrelse enligt bemyndigande från årsstämman och skedde genom ett s.k. accelererat book building-förfarande, riktat till svenska och internationella institutionella investerare.

Emissionen medför en utspädning om ca 9,1% och tillför bolaget ca 1 642 miljoner kronor, att användas till bolagets fortsatta expansion genom fastighetsförvärv, nya projekt och för att möjliggöra investeringar inom hållbar energi.

Till pressmeddelandet.

Ansvariga från Born:
Ansvarig delägare var Jonas Gombrii.
Teamet bestod i övrigt av advokat Jan Öhgren och biträdande jurister Jakob Axelsson och Anton Andersson.