Born biträder Catena AB (publ) vid låneavtal med Nordiska Investeringsbanken om 430 miljoner kronor grön finansiering.

Born Advokater har agerat som juridisk rådgivare åt börsnoterade Catena AB (publ) vid dess upptagande av en ny kreditfacilitet om 430 Mkr säkerställd finansiering med löptid om åtta år.

Finansieringen är kopplad till Catenas projekt om 862 Mkr i Jönköping där bolaget uppför en logistikanläggning med målsättning att få grön certifiering enligt BREEAM Excellent och även vara den första stora logistikanläggningen att certifieras enligt Well Core, en internationell certifiering inom social hållbarhet

Ansvariga från Born:
Ansvarig delägare var Jonas Gombrii.
Teamet bestod i övrigt av biträdande jurister Soroosh Ehzansamir och Anton Andersson