Born Advokater har varit legal rådgivare till Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) i samband med offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Randviken Fastigheter AB (publ).

Budet offentliggjordes den 19 april 2022, innan börsens öppnande, och genom budet erbjuds aktieägare i Randviken en kombination av aktier i Stenhus Fastigheter och ett kontant vederlag. Aktieägare i Randviken, som tillsammans representerar cirka 52,1 procent av aktierna och rösterna i Randviken, har åtagit sig att acceptera erbjudandet. Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 2 714 MSEK baserat på stängningskursen för Stenhus Fastigheters aktie per den 14 april 2022.  Acceptfristen för erbjudandet förväntas inledas omkring den 7 juni 2022 och avslutas omkring den 5 juli 2022.

Ansvariga från Born:
Ansvarig delägare var Erik Borgblad.
Teamet bestod i övrigt av advokat Jan Öhgren och biträdande juristerna
Erica Juhlin, Gustav Björndahl och Jakob Axelsson