Born Advokater biträder den oberoende budkommittén i Götenehus Group AB (publ) i samband med offentligt uppköpserbjudande från EHF AB

EHF AB, som är den enskilt största ägaren i Götenehus Group AB (publ) (”Götenehus”), har den 16 november 2023 lämnat ett ovillkorat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Götenehus (”Erbjudandet”).

De oberoende styrelseledamöterna i Götenehus bildade en budkommitté för att representera Götenehus i handläggningen av Erbjudandet. Den oberoende budkommittén har anlitat Born Advokater som legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

EHF AB erbjuder 3,25 kronor kontant för varje aktie i Götenehus. Götenehus B-aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market. Acceptfristen för Erbjudandet inleddes den 17 november 2023 och förväntas avslutas omkring den 15 december 2023.

Ansvariga från Born:
Ansvarig delägare var Erik Borgblad.
Teamet bestod i övrigt av advokat/specialist counsel Jan Öhgren samt biträdande jurist Jakob Axelsson.