Born Advokater har biträtt ägarna i West Security Group AB vid avyttring till Secits Holding

Born Advokater har företrätt befintliga ägare i Westra Security Group, tillika säljarna, vid avyttring av samtliga aktier i Westra Security Group AB till Secits Holding. Köparens aktier är registrerade på erat på Nasdaq First North Growth Market. Köpeskillingen har delvis betalats genom en konvertibel om nominellt 14,0 Mkr som emitterats av köparen.

Ansvariga från Born:
Ansvarig delägare var Erik Borgblad.
Teamet bestod i övrigt av biträdande juristen Erica Juhlin.