Born har biträtt säljarna vid avyttring av Hyrpoolen till Renta

Born Advokater har biträtt säljarna vid avyttring av Hyrpoolen till Renta Sweden AB. Hyrpoolen har varit verksamma inom maskinuthyrning i 34 år. Bolaget har över 30 anställda och en årlig omsättning om cirka 70 mkr.

Ansvariga från Born:
Ansvarig delägare var Erik Borgblad.
Teamet bestod i övrigt av biträdande jurist Gustav Björndahl.