Born har framgångsrikt företrätt Hedin Bil i hovrätten

Born Advokater har företrätt Hedin Bil-koncernen i en kommersiell tvist med två utländska bilhandlare angående fordran avseende överlåtelse av ett större fordonsbestånd. Efter att Hedin Bils talan först bifallits av Vänersborgs tingsrätt, överklagades domen.  I dom den 16 februari 2024 i mål T 6360-22 fastställde Hovrätten för Västra Sverige i allt väsentligt Hedin Bils käromål.

Ansvariga från Born:
Ansvariga delägare var Johan Svahn.
Teamet bestod i övrigt av advokat Andrea Röjmalm och biträdande jurist Ludvig Filhm.