Born Advokater har biträtt Stenhus Fastigheter 1 AB vid förvärvet av Garraway Estate AB

Born Advokater har biträtt Stenhus Fastigheter 1 AB vid förvärvet av Garraway Estate AB, och därmed indirekt fastigheterna Västerås Likströmmen 3, Eskilstuna Valhalla 2:33, Örebro Karossen 24 och Borlänge Islingby 22:318. Fastigheterna omfattar en total uthyrningsbar area om 12 704 kvm. Köpeskillingen har erlagts genom en kombination av banklån, revers och interna tillgängliga medel samt emission av aktier i Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ).

Till pressmeddelande.

Ansvariga från Born:
Ansvarig delägare var Erik Borgblad.
Teamet bestod i övrigt av advokat Linnea Torbjörnsson samt biträdande juristerna Fredrik Anstrin och Jakob Axelsson.