Born biträder Catena AB (publ) vid riktad nyemission om 2,1 miljarder kronor

Born Advokater har agerat som juridisk rådgivare åt börsnoterade Catena AB (publ) vid dess riktade nyemission. Genom emissionen ger bolaget ut 4 660 344 nya aktier och tillförs ett kapital om 2 097 000 000 kronor.

Emissionslikviden avses användas till Catenas framtida expansion genom förvärvsmöjligheter, pågående utvecklingsmöjligheter och projektinitiativ, inklusive hållbara energiprojekt.

Emissionen genomfördes genom ett så kallat avancerat book building-förfarande, och till en rabatt om ca 2,3 procent i förhållande till bolagets börskurs. Emissionen medför en utspädningseffekt om ca 8,5 procent.

Läs Catenas pressmeddelande.

Ansvariga från Born:
Ansvariga delägare var Jonas Gombrii. 
Teamet bestod i övrigt av specialist partner Jan Öhgren och biträdande juristerna David Westermark, Ludvig Filhm och Anton Andersson.