Born biträder Svenska Handelsfastigheter vid uppdatering av MTN prospekt

Born har i september 2022 biträtt Svenska Handelsfastigheter vid uppdateringen av grundprospektet för deras MTN-program om 5 000 Mkr. Genom ett tilläggsavtal har även de allmänna villkoren för MTN-programmet uppdaterats.

Länk till pressmeddelande:

https://news.cision.com/se/svenska-handelsfastigheter/r/svenska-handelsfastigheter-uppdaterar-mtn-prospektet-om-5-000-mkr,c3628519

Ansvariga från Born:
Ansvarig delägare var Johan Stridbeck.
Teamet bestod i övrigt av biträdande jurist Fredrik Anstrin.