Stenhus Fastigheter förvärvar 5 fastigheter till ett värde av 195 MSEK

Born Advokater har biträtt Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) i förvärv av fyra fastigheter samt en utvecklingsfastighet. Stenhus har även bildat ett JV-bolag med JSR AB i syfte att gemensamt förvärva projektfastigheter för vidareöverlåtelse till Stenhus efter färdigställande.

Inom ramen för detta samarbete förvärvas två fastigheter via bolagsförvärv. Dels Fyrislund 14:2 i Uppsala där en bygghandel om ca 4 800 kvm kommer uppföras. För fastigheten har ett 12-årigt trippel-net avtal med XL-Bygg tecknats. Ett 12-år trippel-net avtal är tecknat med Liselott Löf på Fotografen 4 i Tyresö gällande samtliga 3 168 kvm. Totalt beräknas driftnettot för dessa två fastigheter uppgå till 10 MSEK. Stenhus förvärvar även två fastighetsägande bolag inom segmentet offentliga fastigheter. Förvärvet avser Mallen 7 i Katrineholm samt Älgen 17 i Norrköping. Totalt omfattar vårdfastigheterna 1 635 kvm. Stenhus förvärvar även ett fastighetägande bolag inom segmentet lager/lätt industri/logistik i Eskilstuna Torshälla 5:43. Fastigheten är 2 555 kvm och hela fastigheten hyrs av Stille AB med en hyresduration på cirka 6,7 år.

Ansvariga från Born: Ansvarig delägare var Erik Borgblad Teamet bestod i övrigt av advokaten Linnea Torbjörnsson samt biträdande juristerna Felicia ten Heggeler och Erica Juhlin.