Born rådgivare till Stenhus Fastigheter i samband med listbyte till First North Premier

Born Advokater har varit legal rådgivare till Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) i samband med bolagets listbyte från Nasdaq First North Growth Market till premiumsegmentet Nasdaq First North Premier Growth Market.

Stenhus Fastigheter är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar offentliga fastigheter och kommersiella fastigheter med tydligt geografiskt fokus på Storstockholmsregionen.

Enligt Stenhus Fastigheter innebär listbytet till Premier bl.a. ökad synlighet i marknaden och bättre förutsättningar inför notering på Nasdaqs huvudlista i framtiden.

Handeln i bolagets aktie på Premier inleddes den 2 juni 2022.

Ansvariga från Born:
Ansvarig delägare var Erik Borgblad.
Teamet bestod i övrigt av advokat Jan Öhgren samt biträdande jurister Erica Juhlin och Jakob Axelsson.