Oscar Properties förvärvar industrifastighet i Lidköping

Born Advokater har biträtt Oscar Properties Holding AB (publ) i förvärvet av en nyproducerad industrifastighet i Lidköping.

Vid tillträde av fastigheten sker en riktad emission till säljaren om 5 miljoner kronor. Emissionskursen är fastställd till 14 kronor per stamaktie. Underliggande fastighetsvärde uppgår preliminärt till 27 miljoner kronor vilket motsvarar en direktavkastning om 6 procent. Fastigheten kommer vid tillträde vara fullt uthyrd till två hyresgäster och kommer att omfatta cirka 2 500 kvadratmeter uthyrbar area.

Ansvariga från Born:
Ansvarig delägare var Erik Borgblad