Born biträder LifeClean International AB (publ) i riktade emissioner av konvertibler och aktier

Born Advokater biträder LifeClean International AB (publ), vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market, vid riktade nyemissioner av såväl konvertibler som aktier om totalt cirka 9,5 MSEK.

Emissionerna riktas till ett fåtal ägare, och tillträdande verkställande direktör i bolaget, och tillför bolaget likvid för att slutföra pågående regulatoriska godkännanden och rekrytering av säljpersonal till bolaget.

Ansvariga från Born:
Ansvarig delägare var Jan Litborn.
Teamet bestod i övrigt av advokat/specialist counsel Jan Öhgren samt biträdande jurister Jakob Axelsson och David Westermark.