Born biträder Svensk FastighetsFinansiering vid obligationsemissioner om sammanlagt 440 Mkr i maj

Born Advokater har agerat som legal rådgivare åt Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) (SFF) i samband med två obligationsemissioner av bolaget under maj månad, med en sammanlagd emissionslikvid om 440 000 000 kronor.

Emissionerna hade likviddag 10 maj 2022, dels en ökning av ett befintligt obligationslån med förfallodag 2024-03-11 om 322 Mkr, dels en ökning av ett befintligt obligationslån med förfallodag 2024-09-11 med 118 Mkr. Obligationerna är säkerställda med bland annat pant i fastigheter och ges ut inom SFFs säkerställda MTN-program. SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB.

Ansvariga från Born:
Ansvarig delägare var Jonas Gombrii.
Teamet bestod i övrigt av biträdande juristerna Erica Juhlin, Anton Andersson och David Westermark.