Born har biträtt Stenhus Fastigheter vid avyttring av fastigheter för 706 mkr

Born Advokater har biträtt Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) vid avyttringen av 13 fastigheter, indirekt genom en bolagsaffär, till ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 706 mkr utan avdrag för latent skatt. Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om ca 50 300 kvm och är belägna i elva svenska kommuner. Köpare var Nyfosa AB.

Ansvariga från Born:
Ansvarig delägare var Erik Borgblad.
Teamet bestod i övrigt av advokat Mica Hultgren samt biträdande jurist Linn Brandt.