Born Advokater har biträtt White Pearl Technology Group AB i samband med frivilligt offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Ayima Group AB (publ)

Born Advokater har biträtt White Pearl Technology Group AB (”WPTG”) i samband med frivilligt offentligt uppköpserbjudande som WPTG offentliggjort avseende samtliga aktier i Ayima Group AB (publ) (”Ayima”). Som vederlag för aktierna i Ayima erbjuder WPTG ett vederlag i form av nyemitterade aktier i WPTG.

Erbjudandets totala värde uppgår till cirka 22,34 MSEK, baserat på stängningskursen för Ayimas aktier på Nasdaq First North Growth Market per den 19 februari 2024. Acceptfristen för erbjudandet förväntas inledas omkring den 26 februari 2024 och avslutas omkring den 26 mars 2024.

Ansvariga från Born:
Ansvariga delägare var Erik Borgblad och Jan Öhgren.
Teamet bestod i övrigt av biträdande juristerna Jakob Axelsson, David Westermark, Anton Andersson och Ludvig Filhm.