Tvistlösning

Vi företräder klienter i kommersiella tvister inom ett brett spektrum av branscher och verksamhetsområden, med tyngdpunkt på byråns fokusområden företagsöverlåtelser och kommersiella avtal samt fastighetsrätt, inklusive infrastruktur, nyttjanderätt och entreprenad.

Borns medarbetare besitter mångårig och bred erfarenhet av att företräda klienter som ombud i komplexa tvister, men därutöver även av dömande verksamhet och från rollen som bolagsjurist. Vi anser att detta medför en ökad förståelse för tvisten, även sett från klientens perspektiv.

Vårt engagemang omfattar alla aspekter och faser av en tvist, vilket inledningsvis kan omfatta riskanalys och utredning, bevissäkring, preventiva åtgärder samt förhandlingar mellan parterna. Leder tvisten till rättslig prövning företräder vi klienten i skiljeförfarande eller domstol i syfte att uppnå bästa möjliga kommersiella utfall för klienten.

KONTAKTPERSONER
EXEMPEL PÅ RÅDGIVNING
  • Processlägesbedömning/riskanalys
  • Bevissäkring och interimistiska säkerhetsåtgärder
  • Förlikningsförhandlingar och andra alternativa tvistlösningsformer
  • Skiljeförfaranden enligt institutionella regelverk som SCC, ICC, LCIA, FIFA eller ad hoc-förfaranden
  • Domstolsprocesser i allmän- och förvaltningsdomstol i samtliga instanser
  • Medling
  • Extern finansiering av tvister (third-party funding)

Uppdrag i urval