Dan Sandahl

Senior Counsel / Advokat
Kontakt

Telefon: +46 70 962 26 00
Mail: [email protected]

Profil

Dan är verksam huvudsakligen med fastighetsrättsliga förvaltningsfrågor, såsom nyttjanderätter (främst kommersiell hyresrätt), planfrågor, entreprenadfrågor, etc.. Dan har under mer än 20 år löpande biträtt flera av Sveriges största fastighetsägare, icke minst i hyrestvister. Dan har god kännedom om fastighetsbranschen och har alltsedan 1980-talet verkat hos fastighetsägare och i konsultorganisationer. Dans rådgivning och biträde riktar sig huvudsakligen till fastighetsägarsidan.

Karriär

Senior Counsel, Advokat, Born Advokater, 2021–
Senior Counsel, Advokat, Glimstedt, 2019–2021
Advokat, Glimstedt, 2009–2019
Biträdande jurist, Glimstedt, 2002–2008
Biträdande jurist, Corporate Law, 2000–2001

Verksamhetsområden
Utbildning

Jur. kand., Stockholm, 2000

Språk

Svenska
Engelska

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2009
International Bar Association, IBA