Fastighetsrätt

Vi har en unik kunskap om och erfarenhet från fastighetsbranschen och betraktar oss som ledande inom segmentet. Vi har i egenskap av rådgivare till Sveriges ledande fastighetsbolag och fastighetsprofiler under de senaste 40 åren aktivt deltagit i utvecklingen av den svenska fastighetsbranschen.

Vi deltar regelbundet i de största och mest uppmärksammade fastighetstransaktionerna i Sverige och våra jurister är topprankade av de ledande oberoende rankinginstituten. Vi är även återkommande en av de byråer som årligen genomfört mest fastighetstransaktioner i Sverige, baserat på underliggande fastighetsvärde. Vi tror att en bidragande orsak till vår framgång är vårt brinnande intresse för affärer.

Även om vårt fokus ligger på fastighetstransaktioner omfattar vår rådgivning även övriga fastighetsrelaterade frågor, såsom kommersiell hyresrätt, exploateringsavtal, fastighetsbildningsfrågor, stämpelskattefrågor, m.m.

KONTAKTPERSONER
Erik
EXEMPEL PÅ RÅDGIVNING
 • Förvärv och överlåtelser av fastigheter och fastighetsbolag
 • Rådgivning kring utvecklingsprojekt
 • Forward funding, forward purchase och sale and lease back
 • Byggrättsförsäljningar
 • Fastighetsbildningsfrågor
 • Exploateringsavtal
 • Stämpelskattefrågor
 • Entreprenadrätt
 • Kommersiell hyresrätt
 • Nyttjanderätter, arrenden servitut och andra rättigheter
 • Bostadsrättsombildningar

Uppdrag i urval